Fotografie z vystoupení

Pro zvětšení klikněte na náhled.

Hudební recenze

Svět starých časů (1993)

Svět starých časů přibližuje na svém novém kompaktu Quartetto Telemann, s nástrojovým obsazením flétna, hoboj, kytara, violoncello. Za krátkou dobu své existence udělal soubor pořádný kus práce a programově se zaměřuje na hudbu renesanční (Holborne, Morley, Gastoldi), barokní (Telemann, Loeillet, Bach) i klasicistní (Čart, Stamic). Jedinou výjimkou je František Xaver Thuri (1939), jehož deska, nazvaná stručně Quartetto Telemann (Syrinx), uvádí ve vznešeně slavnostní Fantasii Tristis. Všichni členové kvarteta hrají na několik nástrojů, což umožňuje vytváření různých atraktivních seskupení.
Quartetto Telemann, jehož věkový průměr není ani třicet let, je příkladem tak často vzpomínané české muzikálnosti. Album přináší do našich domovů zklidnění a poskytuje prostor pro meditaci. Instrumentální výkony jsou na vysoké úrovni, rytmicky přesné, zaujaté, dramaturgie je slohově vyvážená. Vyniká Bach a Telemann s legátovou linií flétny a znamenitou souhrou. Jste-li milovníky živého koncertního umění, potom připomínáme, že Quartetto Telemann pravidelně vystupuje v Zrcadlové síni Klementina, v klášteře Svaté Anežky a v chrámu Svatého Mikuláše na Starém Městě.
(ed)

Koncert na zámečku (1994)

V posledním komorním koncertě roku 94 na "zámečku" se nám představilo Telemannovo kvarteto s repertoárem, který zejména v druhé části připomínal blížící se Vánoce. Soubor, jehož všichni členové jsou absolventy AMU, vznikl v r. 1988. Jeho zakladateli byli umělci Národního a bývalého Smetanova divadla. Jeho složení je netradiční - flétna, hoboj, kytara (loutna) a violoncello - a přestože v souboru došlo k několika personálním změnám, nástroje zůstávají stejné. Právě toto nekonvenční složení umožňuje interpretaci různých slohových období - od hudby renesanční až po současnou, i když těžištěm repertoáru souboru je hudba barokní. Telemannovo kvarteto má za sebou řadu vystoupení doma i v zahraničí a v r. 1992 nahrálo své první "cédéčko".
Koncert začal známou Alžbětinskou serenádou a pokračoval Triovou sonátou pro flétnu, hoboj a basso continuo e moll G. Ph. Telemanna, ve které všichni účinkující - Vl. Petr (flétna), David Prosek (hoboj) a Jakub Dvořák (violoncello) - prokázali, že své nástroje ovládají skutečně mistrovsky a že jsou způsobilí reprezentovat "české muzikantství" v zahraničí. Z děl starých mistrů jsme pak slyšeli Sonatu F dur Fr. Bendy a Andante a Rondo K. Stamice. A pak již zněly samé známé melodie - anglické vánoční koledy, Bach - Gounodovo Ave Maria, Schubertovo Ave Maria a koncert byl zakončen českými koledami.
Byl to krásný večer a náš dík patří jak interpretům, tak paní starostce a akciové společnosti Chemapol, která tento koncert sponzorovala.
(Ing. Zdeněk Pokorný)

Quartetto Telemann v Klementinu (1995)

Sejdou - li se ke společné práci čtyři mladí muzikanti s chutí věnovat se komorní hře, utvoří zpravidla smyčcový kvartetní ansámbl. V poslední dekádě dvacátého století máme u nás ovšem smyčcových kvartet - a vesměs velmi kvalitních - velký počet; konkurence v oboru je silná: vždyť jen jejich vyjmenování by zaplnilo polovinu prostoru vymezeného k recenzi. Zakladatelé Quartetta Telemann vetkli jméno velkého mistra italského baroka G. F. Telemanna do štítu komorního sdružení, složeného velmi netradičně: k "basovému" violoncellu přidali flétnu, hoboj, kytaru...
Slyšel jsem jejich vystoupení v Zrcadlové kapli Klementina 29. srpna. První pohled na sestavu programu budil jistou nedůvěru: šestnáct skladeb postupovalo od Vivace z Telemannova Koncertu G dur přes Schuberta (Ave Maria), Mozarta (Turecký pochod), Dvořáka (Largo z Novosvětské) a Smetanu (Ze studentského života) až k Habaneře z Bizetovy Carmen a ke směsím z Bernsteinovy West Side Story a Löeweho My Fair Lady.
Nedůvěra se však pomalu rozplývala při zjištění, že poslouchám zdatné instrumentalisty, kteří - prezentujíce svůj program pod věcně korektním označením "Slavné přídavky slavných skladatelů" - nic nepředstírají; na rozdíl od tak četných rádoby umělecky náročných večerů, do nichž anonymní dramaturgové mezi sonáty a instrumentální koncerty propašovávají ty nejatraktivnější posluchačské bonbónky, Quartetto Telemann se od prvního do posledního taktu přibližně hodinového pořadu netajilo úmyslem posluchače hlavně pobavit populárními miniaturami, které každý (nebo skoro každý) zná.
Úpravy pro nekonvenční obsazení se samozřejmě od originálů hodně odlišují - a ne vždycky se aranžérovi vůbec může podařit zachovat celou strukturu původní verze: tak třeba v proslulém Dvořákově Largu zůstává autentickým jen barevný hlas sólového anglického rohu, zatímco Habanera z Carmen je opravdu jen "transkripcí" slavného pěveckého čísla; právě tak valčík Na krásném modrém Dunaji má se Straussovou barevnou orchestrální partiturou společnou jen tisíckrát obehranou melodii. Ale stylizace většiny z těch šestnácti hraných skladeb byly udělány vkusně, vtipně a hlavně byly prezentovány se zjevným potěšením: bavili se muzikanti i posluchači.<
Možná, že budete pokládat za kacířské rouhání, když teď napíšu, že takovýto koncert je mi mnohem sympatičtější, než když soubor hraje originální verzi Vivaldiho koncertu, v níž ovšem (z hudebního hlediska zcela neospravedlnitelně) nahradí cembalo varhanami a tváří se, jako by to bylo úplně v pořádku. V programu Quartetta Telemann nebylo v tomto smyslu "v pořádku" vlastně nic; ale protože to nebyl žádný východ z nouze, nýbrž vědomý záměr, žádná z těch vtipných úprav neurážela dobrý vkus.
(Petar Zapletal)

Renomované kvarteto na radnici (1996)

Pardubice - Na tradiční předvánoční koncert si pozval pardubický Kruh přátel hudby tentokrát výtečné pražské hudebníky, Quartetto Telemann. Tento komorní soubor je složen ze špičkových hráčů orchestrů Národního a Smetanova divadla v Praze ve složení V. Petr, D. Prosek, D. Holý a P. Houdek. Spolu s nimi vystoupí úspěšná sopranistka K. Fürstová. Těžištěm průřezu hudby a zpěvu v běhu staletí je především hudba barokních mistrů. Kromě skladeb významných autorů zazní též naše oblíbené koledy a pásmo vánočních koled z různých zemí světa. Milovníci předvánoční pohody budou mít možnost prožít nevšední zážitky již tento čtvrtek 12. prosince v 19 hodin v hudebním sále pardubické radnice.
(Dr. Milan Mikula)
TK Webdesign - tvorba webových stránekFrancouzský film - herci, herečky, filmy ,databázeDaniel Terč - výtvarník a sochařRadka Kuželová - malířka a výtvarniceHrací skříň Praha - pražská revivalová kapelaGoodGunz - pražská rocková kapela